Fakultas Adab

Dekan:
Pembantu Dekan I:
Pembantu Dekan II:
Pembantu Dekan III:
Ketua Jurusan ASA:
Ketua Jurusan ASK:
Ketua Jurusan AIP:
  Drs. H. Zubier Raden, MA
DR.H. Azman Ismail, MA
Drs. Mahmud Saleh, M .Ag.
Drs. Baharuddin Mahmud
DR.H. Azman Ismail, MA
Drs. Syukri Daud
Drs. Fauzi Mahmud.

Fakultas Adab bertujuan antara lain adalah untuk mempersiapkan sejarawan, budayawan, seniman Islam, juga mempersiapkan ahli-ahli sastra arab dan ahli-ahli pustakawan.

Fakultas Adab sekarang ini mempunyai tiga jurusan yaitu :

1. Jurusan ASK (Adab Sejarah dan Kebudayaan Islam)

2. Jurusan ASA ( Adab Sastra dan Bahasa Arab)

3. Jurusan/Program Diploma III AIP (Adab Ilmu Kepustakaan)


Home Adab Dakwah Syari'ah Tarbiyah Ushuluddin Pascasarjana

001

Copyrights Yamaba 1998
WebMaster: Mawardi@Muslim.Com