Fakultas Ushuluddin

Dekan:
Pembantu Dekan I:
Pembantu Dekan II:
Pembantu Dekan III:
Ketua Jurusan UAF:
Ketua Jurusan UPA:
Ketua Jurusan UTH:
  Drs. Husaini Ismail
Dr. T. Safir Iskandar Wijaya,MA
Dr. Daniel Djuned, MA.
Drs.Syafaruddin Lubis
Drs. M. Yusuf Ahmad
Drs. Abubakar Ibrahim
Dr. Daniel Djuned, MA.

Tujuan dari Fakultas Ushuluddin antara lain adalah menyiapkan para ahli Agama dan Pemikir Keagamaan, mendidik tenaga ahli dalam bidang Al-Quran dan hadits, mencetak sarjana-sarjana yang Profesional dalam bidang ilmu Perbandingan Agama dan Filsafat dan menyiapkan Intelektual Islam dan Ahli dalam bidang Studi ke Islaman.

Fakultas Ushuluddin sekarang ini mempunyai tiga jurusan:

1. Jurusan UAF (Ushuluddin Akidah Filsafat)

2. Jurusan UPA (Ushuluddin Perbandingan Agama)

3. Jurusan UTH (Ushuluddin Tafsir Hadits)


Home Adab Dakwah Syari'ah Tarbiyah Ushuluddin Pascasarjana

001

Copyrights Yamaba 1998
WebMaster: Mawardi@Muslim.Com